Cách xem tuổi vợ chồng cưới hỏi và hợp tác làm ăn

 Ví dụ : có 2 người hùn hạp làm ăn, nhưng cung phi 2 người không hạp thì sẽ dễ đổ vỡ, thất bại trong làm ăn. Nhưng ngược lại, nếu có người thứ 3 hùn vào thì có thể chuyển hóa từ xấu thành tốt.Bảng chi tiết dưới đây là xem cung phi,tức là cung hợp tác làm ăn với nhau.Gọi là BÁT SÁT

xem tuổi vợ chồng có hợp làm ăn

Phong thủy xem tuổi vợ chồng có hợp nhau?

Đối với tuổi tác để xây dựng nên duyên vợ chồng, hoặc bạn bè hợp tác làm ăn, thì nên dựa váo bát sát này sẽ dễ hiểu hơn.Tuy ngũ hành tương sinh với nhau rất tốt nhưng còn phải hội đủ điều kiện này,đó là cung phi.Tóm lại lấy vợ xem cung sanh – hợp tác làm ăn thì xem cung phi.

Ví dụ: tuổi Đinh Mùi (1967), lấy vợ tuổi Nhâm Tý (1972) thì tuổi Đinh Mùi cung sanh là Đoài, tuổi Nhâm Tý cung sanh là Chấn thì sẽ cho ra Tuyệt Mạng (xấu vừa). Nhưng đối với cung phi thì lại tốt vì tuổi Đinh Mùi là Càn, Nhâm Tý là Cấn. Ví dụ : có 2 người hùn hạp làm ăn, nhưng cung phi 2 người không hạp thì sẽ dễ đổ vỡ, thất bại trong làm ăn. Nhưng ngược lại, nếu có người thứ 3 hùn vào thì có thể chuyển hóa từ xấu thành tốt.Bảng chi tiết dưới đây là xem cung phi,tức là cung hợp tác làm ăn với nhau.Gọi là BÁT SÁT

Bạn đang muốn tìm kiếm thông tin giải trí, chuyện công nghệ, những tin tức mới nhất trong ngày? Còn chần chừ gì nữa mà không click vào tin tức giải trí để khám phá điều mình muốn!

 

Các bạn có thể tham khảo chi tiết như sau:

1. CÀN :

                        Càn + Càn      -           Phục Vị (tốt vừa)

                        Càn + Cấn      -           Phước Đức (thật tốt)

                        Càn + Khôn    -           Sanh Khí (thật tốt)

                        Càn + Đoài     -           Diên Niên (thật tốt)

                        Càn + Chấn    -           Lục Sát (thật xấu)

                        Càn + Tốn      -           Họa Hại (thật xấu)

                        Càn + Khảm   -          Tuyệt Mạng (thật xấu)

                        Càn + Ly         -          Tuyệt Mạng (thật xấu)

2. CẤN :

                        Cấn + Cấn     -           Phục Vị (tốt vừa)

                        Cấn + Càn     -           Thiên Y (thật tốt)

                        Cấn + Khôn   -           Sinh Khí (thật tốt)

                        Cấn + Đoài    -           Diên Niên (thật tốt)

                        Cấn + Chấn   -           Lục Sát (thật xấu)

                        Cấn + Khảm  -           Ngũ Quỷ (thật xấu)

                        Cấn + Tốn     -           Tuyệt Mạng (tốt vừa)

                        Cấn + Ly        -           Họa Hại (thật xấu)

3. ĐOÀI :
                        Đoài + Đoài    -         Phục Vị (tốt vừa)

                        Đoài + Càn     -         Phước Đức (thật tốt)

                        Đoài + Cấn     -         Diên Niên (thật tốt)

                        Đoài + Khôn   -         Sinh Khí (thật tốt)

                        Đoài + Khảm  -         Họa Hại (thật xấu)

                        Đoài + Chấn   -         Tuyệt Mạng (xấu vừa)

                        Đoài + Tốn     -          Lục Sát (thật xấu)

                        Đoài + Ly        -          Ngũ Quỷ (thật xấu)

4. KHÔN :

                        Khôn + Khôn   -           Phục Vị (tốt vừa)

                        Khôn + Càn     -           Thiên Y (thất tốt)

                        Khôn + Cấn     -           Sinh Khí (thật tốt)

                        Khôn + Đoài    -           Phước Đức (thật tốt)

                        Khôn + Khảm  -           Tuyệt Mạng (xấu vừa)

                        Khôn + Chấn   -           Họa Hại (thật xấu)

                        Khôn + Tốn      -           Ngũ Quỷ (thật xấu)

                        Khôn + Ly                    -Lục Sát (thật xấu)

5. KHẢM :

                        Khảm + Khảm    -         Phục Vị (tốt vừa)

                        Khảm + Chấn     -         Thiên Y (thật tốt)

                        Khảm + Tốn       -         Sinh Khí (thật tốt)

                        Khảm + Ly         -          Phước Đức (thật tốt)

                        Khảm + Càn      -          Lục Sát (thật xấu)

                        Khảm + Cấn      -          Ngũ Quỷ (thật xấu)

                        Khảm + Khôn    -          Tuyệt Mạng (xấu vừa)

                        Khảm + Đoài     -           Họa Hại (thật xấu)

6. CHẤN :

                        Chấn + Chấn     -           Phục Vị (tốt vừa)

                        Chấn + Khảm    -           Thiên Y (thật tốt)

                        Chấn + Tốn        -           Diên Niên (thật tốt)

                        Chấn + Ly           -           Sinh Khí (thật tốt)

                        Chấn + Càn        -           Lục Sát (thật xấu)

                        Chấn + Cấn        -           Ngũ Quỷ (thật xấu)

                        Chấn + Khôn      -           Họa Hại (thật xấu)

                        Chấn + Đoài       -           Tuyệt Mạng (xấu vừa)

7. TỐN :

                        Tốn + Tốn            -           Phục Vị (tốt vừa)

                        Tốn + Khảm        -           Sinh Khí (thật tốt)

                        Tốn + Chấn         -           Phước Đức (thật tốt)

                        Tốn + Ly              -           Thiên Y (thật tốt)

                        Tốn + Càn           -           Họa Hại (thật xấu)

                        Tốn + Cấn           -           Tuyệt Mạng (xấu vừa)

                        Tốn + Khôn          -           Ngũ Quỷ (thật xấu)

                        Tốn + Đoài           -           Lục Sát (thật xấu)

8. LY :

                        Ly + Ly                 -           Phục Vị (tốt vừa)

                        Ly + Khảm           -           Phước Đức (thật tốt)

                        Ly + Chấn            -           Sinh Khí (thật tốt)

                        Ly + Tốn              -           Thiên Y (thật tốt)

                        Ly + Càn              -           Tuyệt Mạng (xấu vừa)

                        Ly + Cấn              -           Họa Hại (thật xấu)

                        Ly + Khôn            -           Lục Sát (thật xấu)

                        Ly + Đoài             -           Ngũ Quỷ (thật xấu)

TRỌNG HÙNG fengshui

Thông Tin Khởi Nghiệp
Khoa học Công Nghệ
  Khám Phá Thế Giới
Tin Tức Giáo dục
Nghề nghiệp Kinh Doanh
 

BUSINESS – CỔNG THÔNG TIN VỀ VẤN ĐỀ KINH DOANH , THƯƠNG MẠI, KHỞI NGHIỆP MỚI NHẤT, GƯƠNG MẶT DOANH NHÂN VÀ NHỮNG BÀI HỌC TRONG THỰC TIỄN QUẢN TRỊ CỦA DOANH NHÂN

BUSINESS BY THIENMY.COM – THÔNG TIN KINH DOANH – KHỞI NGHIỆP – MARKETING – DOANH NHÂN

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>