Tử Vi 2016 Tuổi Dậu

Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu cho tuổi Kỷ Dậu 48 Tuổi – Âm Nam

Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu cho tuổi Kỷ Dậu 48 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 17-2-1969 đến 05-2-1970) Vật Phẩm May Mắn: Quả Cầu Hồng Vân Tướng tinh: Con thỏ Con dòng: Huỳnh Đế,Quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ (Đất ở lớn) SAO: Thiên Diệu: Có chuyện buồn HẠN: Thiên Tinh: Tranh chấp, kiện thưa VẬN NIÊN: Thử quy Điền (Chuột về đồng),tốt THIÊN CAN:

Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu cho tuổi Tân Dậu 36 Tuổi – Âm Nam

Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu cho tuổi Tân Dậu 36 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 15-2-1981 đến 24-1-1982) Vật Phẩm May Mắn:

Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu cho tuổi Quý Dậu 24 Tuổi – Âm Nam

Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu cho tuổi Quý Dậu 24 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 23-1-1993 đến 09-2-1994) Vật Phẩm May Mắn: Cải Phát Tài Bạch Ngọc Tướng tinh: Con Đười Ươi, con dòng: Bạch Đế. Phú Quý MẠNG: Kiếm phong Kim ( Vàng trong kiếm) SAO: Vân Hớn: Rối rắm, ốm đau