Tử Vi 2016 Tuổi Thân

Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu cho tuổi Mậu Thân 49 Tuổi – Dương Nam

Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu cho tuổi Mậu Thân 49 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 30-1-1968 đến 16-2-1969) Vật Phẩm May Mắn: Mặt Tam Hợp Thân Tí Thìn Tướng tinh: Lạc Đà Con dòng: Huỳnh Đế. Quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ (Khu đất nhà lớn) SAO: Thái Bạch: Hao tổn, đau ốm HẠN: Toán Tận: Trở ngại, nạn tai VẬN NIÊN: Long ngộ Vân

Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu cho tuổi Canh Thân 37 Tuổi – Dương Nam

Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu cho tuổi Canh Thân 37 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 16-2-1980 đến 14-2-1981) Vật Phẩm May Mắn: Ngọc Bội Tiền May Mắn Tướng tinh : Con chó Con dòng : Thanh Đế. Cô quạnh MẠNG : Thạch lựu Mộc (Cây Thạch lựu) SAO : La Hầu : Tai tiếng, ốm đau HẠN: Tam Kheo : Xây xát tay chân nhẹ

Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu cho tuổi Nhâm Thân 25 Tuổi – Dương Nam

Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu cho tuổi Nhâm Thân 25 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 04-2-1992 đến 22-1-1993) Vật Phẩm May Mắn: Cặp Tỳ Hưu Ngậm Tiền Tướng tinh: Con Dê con dòng: Bạch Đế.