Xem Tuổi Sinh Con

Xem tháng sinh con tốt xấu cho bé tuổi Tỵ (Rắn)

Trong 12 tháng của năm Tỵ, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận số tốt xấu khác nhau. Sinh tháng Giêng (Tháng 1 âm lịch) : Đầu xuân là lúc dương khí đang lên, cuộc đời tuy có phong sương nhưng sau 30 tuổi sẽ có cơ hội thăng tiến

Xem tháng sinh con tốt xấu cho bé tuổi Mùi

Trong 12 tháng của năm Mùi, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận số tốt xấu khác nhau. Sinh tháng Giêng: Là người thông minh, năng động, suy nghĩ chín chắn, cẩn trọng nhưng lại thiếu quyết đoán.

Xem tháng sinh con tốt xấu cho bé tuổi Ngọ

Trong 12 tháng của năm Ngọ, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch.

Xem tháng sinh con tốt xấu cho bé tuổi Sửu

Trong 12 tháng của năm Sửu, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch.

Xem tháng sinh con tốt xấu cho bé tuổi Thân

Trong 12 tháng của năm Thân, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận số tốt xấu khác nhau. Sinh tháng Giêng : Sinh vào tiết đầu xuân, là người có sức sống mạnh mẽ, có tinh thần lạc quan