Hướng dẫn chọn tuổi kết hôn nữ sinh năm 2017 (Đinh Dậu)

Năm sinh của bạn Thông tin chung
2017 Năm : Đinh Dậu
Mệnh : Sơn Hạ Hỏa
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh: Thổ

Xem tuổi kết hôn là một trong những công việc cực kỳ quan trọng khi các bạn có ý định tiến tới kết hôn với bạn đời của mình. Tử Vi Khoa Học sẽ cho bạn biết sự xung hợp giữ các tuổi, kết hôn với tuổi nào thì sẽ có cuộc sống hạnh phúc, kết hôn với tuổi nào thì sẽ gặp đại kỵ từ đó để các bạn xem xét tuổi và bạn đời của bạn.

Tử Vi Khoa Học sẽ tổng hợp lại sự xung hợp giữa các tuổi thông qua các tiêu chí: MệnhThiên canĐịa ChiCung mệnh (bát trạch nhân duyên) và Thiên mệnh năm sinh đưa ra kết luận để bạn chọn tuổi kết hôn hợp với mình.

Hướng dẫn chọn tuổi kết hôn

- Bạn chọn năm sinh bạn (Âm lịch)
- Bạn chọn giới tính bạn
- Nhấn Xem tuổi kết hôn để xem tuổi nào hợp với bạn nhất ?.

Quy ước: Nếu Tốt một khía cạnh cộng 2 điểm, Bình được cộng 1 điểm và xấu sẽ không được cộng điểm.
(Chú ý: Chỉ xem cho khác giới và +/- 15 tuổi, VD: Nếu Nam thì danh sách là nữ và ngược lại)
Điểm càng cao càng tốt

Kết quả hình ảnh cho phong thủy

- Bạn đang đắn đo không biết tìm  những thông tin về Vòng tay phong thủy, Vòng đeo tay phong thủy, Vòng phong thủy,  ở đâu cho chất lượng, đến ngay Vòng chuổi đeo tay để tìm cho mình những thông tin vô cùng hữu ích nhé!!!

Kết quả xem

Những tuổi nam (màu xanh) hợp với bạn:
Năm sinh nam Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
2002 Sơn Hạ Hỏa - Dương Liễu Mộc   =>  Tương sinh Đinh - Nhâm  =>  Tương sinh Dậu - Ngọ  =>  Bình Cấn - Đoài  =>  Diên niên  (tốt) Thổ – Kim => Tương sinh 9
2003 Sơn Hạ Hỏa - Dương Liễu Mộc   =>  Tương sinh Đinh - Quý  =>  Bình Dậu - Mùi  =>  Bình Cấn - Càn  =>  Thiên y  (tốt) Thổ – Kim => Tương sinh 8
2004 Sơn Hạ Hỏa - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương khắc Đinh - Giáp  =>  Bình Dậu - Thân  =>  Bình Cấn - Khôn  =>  Sinh khí  (tốt) Thổ – Thổ => Bình 5
2005 Sơn Hạ Hỏa - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương khắc Đinh - Ất  =>  Bình Dậu - Dậu  =>  Tam hình Cấn - Tốn  =>  Tuyệt mệnh (không tốt) Thổ – Mộc => Tương khắc 1
2006 Sơn Hạ Hỏa - Ốc Thượng Thổ   =>  Tương sinh Đinh - Bính  =>  Bình Dậu - Tuất  =>  Lục hại Cấn - Chấn  =>  Lục sát  (không tốt) Thổ – Mộc => Tương khắc 3
2007 Sơn Hạ Hỏa - Ốc Thượng Thổ   =>  Tương sinh Đinh - Đinh  =>  Bình Dậu - Hợi  =>  Bình Cấn - Khôn  =>  Sinh khí  (tốt) Thổ – Thổ => Bình 7
2008 Sơn Hạ Hỏa - Tích Lịch Hỏa   =>  Bình Đinh - Mậu  =>  Bình Dậu - Tý  =>  Lục phá Cấn - Khảm  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Thổ – Thủy => Tương khắc 2
2009 Sơn Hạ Hỏa - Tích Lịch Hỏa   =>  Bình Đinh - Kỷ  =>  Bình Dậu - Sửu  =>  Tam hợp Cấn - Ly  =>  Hoạ hại  (không tốt) Thổ – Hỏa => Tương sinh 6
2010 Sơn Hạ Hỏa - Tùng Bách Mộc   =>  Tương sinh Đinh - Canh  =>  Bình Dậu - Dần  =>  Bình Cấn - Cấn  =>  Phục vị  (tốt) Thổ – Thổ => Bình 7
2011 Sơn Hạ Hỏa - Tùng Bách Mộc   =>  Tương sinh Đinh - Tân  =>  Tương khắc Dậu - Mão  =>  Lục xung Cấn - Đoài  =>  Diên niên  (tốt) Thổ – Kim => Tương sinh 6
2012 Sơn Hạ Hỏa - Trường Lưu Thủy   =>  Tương khắc Đinh - Nhâm  =>  Tương sinh Dậu - Thìn  =>  Lục hợp Cấn - Càn  =>  Thiên y  (tốt) Thổ – Kim => Tương sinh 8
2013 Sơn Hạ Hỏa - Trường Lưu Thủy   =>  Tương khắc Đinh - Quý  =>  Bình Dậu - Tỵ  =>  Tam hợp Cấn - Khôn  =>  Sinh khí  (tốt) Thổ – Thổ => Bình 6
2014 Sơn Hạ Hỏa - Sa Trung Kim   =>  Tương khắc Đinh - Giáp  =>  Bình Dậu - Ngọ  =>  Bình Cấn - Tốn  =>  Tuyệt mệnh (không tốt) Thổ – Mộc => Tương khắc 2
2015 Sơn Hạ Hỏa - Sa Trung Kim   =>  Tương khắc Đinh - Ất  =>  Bình Dậu - Mùi  =>  Bình Cấn - Chấn  =>  Lục sát  (không tốt) Thổ – Mộc => Tương khắc 2
2016 Sơn Hạ Hỏa - Sơn Hạ Hỏa   =>  Bình Đinh - Bính  =>  Bình Dậu - Thân  =>  Bình Cấn - Khôn  =>  Sinh khí  (tốt) Thổ – Thổ => Bình 6
2017 Sơn Hạ Hỏa - Sơn Hạ Hỏa   =>  Bình Đinh - Đinh  =>  Bình Dậu - Dậu  =>  Tam hình Cấn - Khảm  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Thổ – Thủy => Tương khắc 2
2018 Sơn Hạ Hỏa - Bình Địa Mộc   =>  Tương sinh Đinh - Mậu  =>  Bình Dậu - Tuất  =>  Lục hại Cấn - Ly  =>  Hoạ hại  (không tốt) Thổ – Hỏa => Tương sinh 5
2019 Sơn Hạ Hỏa - Bình Địa Mộc   =>  Tương sinh Đinh - Kỷ  =>  Bình Dậu - Hợi  =>  Bình Cấn - Cấn  =>  Phục vị  (tốt) Thổ – Thổ => Bình 7
2020 Sơn Hạ Hỏa - Bích Thượng Thổ   =>  Tương sinh Đinh - Canh  =>  Bình Dậu - Tý  =>  Lục phá Cấn - Đoài  =>  Diên niên  (tốt) Thổ – Kim => Tương sinh 7
2021 Sơn Hạ Hỏa - Bích Thượng Thổ   =>  Tương sinh Đinh - Tân  =>  Tương khắc Dậu - Sửu  =>  Tam hợp Cấn - Càn  =>  Thiên y  (tốt) Thổ – Kim => Tương sinh 8
2022 Sơn Hạ Hỏa - Kim Bạch Kim   =>  Tương khắc Đinh - Nhâm  =>  Tương sinh Dậu - Dần  =>  Bình Cấn - Khôn  =>  Sinh khí  (tốt) Thổ – Thổ => Bình 6
2023 Sơn Hạ Hỏa - Kim Bạch Kim   =>  Tương khắc Đinh - Quý  =>  Bình Dậu - Mão  =>  Lục xung Cấn - Tốn  =>  Tuyệt mệnh (không tốt) Thổ – Mộc => Tương khắc 1
2024 Sơn Hạ Hỏa - Phú Đăng Hỏa   =>  Bình Đinh - Giáp  =>  Bình Dậu - Thìn  =>  Lục hợp Cấn - Chấn  =>  Lục sát  (không tốt) Thổ – Mộc => Tương khắc 4
2025 Sơn Hạ Hỏa - Phú Đăng Hỏa   =>  Bình Đinh - Ất  =>  Bình Dậu - Tỵ  =>  Tam hợp Cấn - Khôn  =>  Sinh khí  (tốt) Thổ – Thổ => Bình 7
2026 Sơn Hạ Hỏa - Thiên Hà Thủy   =>  Tương khắc Đinh - Bính  =>  Bình Dậu - Ngọ  =>  Bình Cấn - Khảm  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Thổ – Thủy => Tương khắc 2
2027 Sơn Hạ Hỏa - Thiên Hà Thủy   =>  Tương khắc Đinh - Đinh  =>  Bình Dậu - Mùi  =>  Bình Cấn - Ly  =>  Hoạ hại  (không tốt) Thổ – Hỏa => Tương sinh 4
2028 Sơn Hạ Hỏa - Đại Dịch Thổ   =>  Tương sinh Đinh - Mậu  =>  Bình Dậu - Thân  =>  Bình Cấn - Cấn  =>  Phục vị  (tốt) Thổ – Thổ => Bình 7
2029 Sơn Hạ Hỏa - Đại Dịch Thổ   =>  Tương sinh Đinh - Kỷ  =>  Bình Dậu - Dậu  =>  Tam hình Cấn - Đoài  =>  Diên niên  (tốt) Thổ – Kim => Tương sinh 7
2030 Sơn Hạ Hỏa - Thoa Xuyến Kim   =>  Tương khắc Đinh - Canh  =>  Bình Dậu - Tuất  =>  Lục hại Cấn - Càn  =>  Thiên y  (tốt) Thổ – Kim => Tương sinh 5
2031 Sơn Hạ Hỏa - Thoa Xuyến Kim   =>  Tương khắc Đinh - Tân  =>  Tương khắc Dậu - Hợi  =>  Bình Cấn - Khôn  =>  Sinh khí  (tốt) Thổ – Thổ => Bình 4
2032 Sơn Hạ Hỏa - Tang Đố Mộc   =>  Tương sinh Đinh - Nhâm  =>  Tương sinh Dậu - Tý  =>  Lục phá Cấn - Tốn  =>  Tuyệt mệnh (không tốt) Thổ – Mộc => Tương khắc 4

 

- Ngoài Vong chuoi deo tay còn có những danh mục hữu ích khác, bạn cần tìm hiểu như:

Nhẫn phong thủy

Ngọc bội phong thủy

Móc khóa phong thủy

Trang sức phong thủy

Truy cập để xem nhiều hơn tại BlogPhongThuy.com –  Phong Thủy Cho Người Việt, Xem Phong Thủy, Tư Vấn Phong Thủy
Hotline: (+1) 323.5225.386 (Mr. David Ho – USA)

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>