Xem tuổi làm nhà năm 2016 tốt xấu cho người tuổi Đinh Tỵ (1977)

Năm 2016 (Bính Thân), Gia chủ tuổi 40 (tuổi âm lịch) không phạm vào các yếu tố Tam tai, Hoàng ốc, Kim lâu nên Gia chủ có thể sửa chữa hay xây cất nhà mới Ngoài ra Gia chủ có thể chọn một trong những năm sau để tiến hành thi công: năm 2016 (Bính Thân – Gia chủ tuổi 40), năm 2025 (Ất Tỵ – Gia chủ

Xem tuổi làm nhà năm 2016 tốt xấu cho người tuổi Tân Dậu (1981)

Năm 2016 (Bính Thân), Gia chủ tuổi 36 (tuổi âm lịch) phạm vào Hoàng ốc, không nên sửa chữa hay xây cất nhà mới. Tuy nhiên Gia chủ có thể chọn một trong những năm sau để tiến hành thi công: năm 2014 (Giáp Ngọ – Gia chủ tuổi 34), năm 2023 (Quý Mão – Gia chủ tuổi 43), Các tuổi có thể mượn trong năm 2016 để

Xem tuổi làm nhà năm 2016 tốt xấu cho người tuổi Canh Thân (1980)

Năm 2016 (Bính Thân), Gia chủ tuổi 37 (tuổi âm lịch) phạm vào Kim lâu, không nên sửa chữa hay xây cất nhà mới. Tuy nhiên Gia chủ có thể chọn một trong những năm sau để tiến hành thi công: năm 2019 (Kỷ Hợi – Gia chủ tuổi 40), Các tuổi có thể mượn trong năm 2016 để tiến hành thi công tuổi 1956 (Bính Thân), tuổi

Xem tuổi làm nhà năm 2016 tốt xấu cho người tuổi Quý Sửu (1973)

Năm 2016 (Bính Thân), Gia chủ tuổi 44 (tuổi âm lịch) phạm vào Kim lâu, không nên sửa chữa hay xây cất nhà mới. Tuy nhiên Gia chủ có thể chọn một trong những năm sau để tiến hành thi công: năm 2015 (Ất Mùi – Gia chủ tuổi 43), năm 2024 (Giáp Thìn – Gia chủ tuổi 52), Các tuổi có thể mượn trong năm 2016 để

Xem tuổi làm nhà năm 2016 tốt xấu cho người tuổi Nhâm Tý (1972)

Năm 2016 (Bính Thân), Gia chủ tuổi 45 (tuổi âm lịch) phạm vào Hoàng ốc, không nên sửa chữa hay xây cất nhà mới. Tuy nhiên Gia chủ có thể chọn một trong những năm sau để tiến hành thi công: năm 2014 (Giáp Ngọ – Gia chủ tuổi 43), năm 2020 (Canh Tý – Gia chủ tuổi 49), Các tuổi có thể mượn trong năm 2016 để

Xem tuổi làm nhà năm 2016 tốt xấu cho người tuổi Bính Thìn (1976)

Năm 2016 (Bính Thân), Gia chủ tuổi 41 (tuổi âm lịch) phạm vào Hoàng ốc, không nên sửa chữa hay xây cất nhà mới. Tuy nhiên Gia chủ có thể chọn một trong những năm sau để tiến hành thi công: năm 2015 (Ất Mùi – Gia chủ tuổi 40), năm 2018 (Mậu Tuất – Gia chủ tuổi 43), Các tuổi có thể mượn trong năm 2016 để

Xem tuổi làm nhà năm 2016 tốt xấu cho người tuổi Ất Mão (1975)

Năm 2016 (Bính Thân), Gia chủ tuổi 42 (tuổi âm lịch) phạm vào Hoàng ốc, Kim lâu, không nên sửa chữa hay xây cất nhà mới. Tuy nhiên Gia chủ có thể chọn một trong những năm sau để tiến hành thi công: năm 2017 (Đinh Dậu – Gia chủ tuổi 43), năm 2023 (Quý Mão – Gia chủ tuổi 49), Các tuổi có thể mượn trong năm

Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt 2016 – Ngày Tốt 2016 – Ngày Tốt Xấu 2016