bài tập kéo dài thời gian quan hệ

Mắc lỗi này thì không nàng nào muốn làm chuyện “ấy” với bạn nữa

Và những lời “vàng ngọc” anh thốt ra lúc này thì quả là khó đỡ. Vẫn biết lúc bản năng lên ngôi như thế này thì nói năng “không sạch” một chút cũng chẳng sao, nhưng nếu tần suất nhả chữ của anh như súng liên thanh thì nên xem lại. Đừng để nàng phải more »