chọn bạn làm nhà

Xem tuổi làm nhà năm 2016 tốt xấu cho người tuổi Nhâm Tý (1972)

Năm 2016 (Bính Thân), Gia chủ tuổi 45 (tuổi âm lịch) phạm vào Hoàng ốc, không nên sửa chữa hay xây cất nhà mới. Tuy nhiên Gia chủ có thể chọn một trong những năm sau để tiến hành thi công: năm 2014 (Giáp Ngọ – Gia chủ tuổi 43), năm 2020 (Canh Tý – Gia chủ tuổi 49), Các tuổi có thể mượn trong năm 2016 để

Xem tuổi làm nhà năm 2016 tốt xấu cho người tuổi Quý Sửu (1973)

Năm 2016 (Bính Thân), Gia chủ tuổi 44 (tuổi âm lịch) phạm vào Kim lâu, không nên sửa chữa hay xây cất nhà mới. Tuy nhiên Gia chủ có thể chọn một trong những năm sau để tiến hành thi công: năm 2015 (Ất Mùi – Gia chủ tuổi 43), năm 2024 (Giáp Thìn – Gia chủ tuổi 52), Các tuổi có thể mượn trong năm 2016 để

Xem tuổi làm nhà năm 2016 tốt xấu cho người tuổi Ất Mão (1975)

Năm 2016 (Bính Thân), Gia chủ tuổi 42 (tuổi âm lịch) phạm vào Hoàng ốc, Kim lâu, không nên sửa chữa hay xây cất nhà mới. Tuy nhiên Gia chủ có thể chọn một trong những năm sau để tiến hành thi công: năm 2017 (Đinh Dậu – Gia chủ tuổi 43), năm 2023 (Quý Mão – Gia chủ tuổi 49), Các tuổi có thể mượn trong năm