lịch vạn sự 2017

Xem tướng đoán số mệnh: Xem tướng mặt ở Cung Phúc đức

Trong Phúc đức cung luận có chỉ ra rằng, giữa Thiên thương và Địa các hợp thành cung Phúc đức. Cung Phúc đức đầy đặn tươi sáng, lại có ngũ tinh triều hướng về, người này được tổ tiên phù trợ, cả đời được hưởng phúc lộc phú quý.       Cung Phúc đức trên khuôn mặt more »