sao thủy diệu tốt hay xấu

Quẻ Quan Âm: Quẻ Đậu Yên Sơn Tích Thiện

Đậu Yên Sơn tích thiện Một hôm, Đậu Vũ Quân lại nằm mơ, mơ thấy ông nội nói với mình rằng: “Nhiều năm nay, cháu đã làm không ít việc tốt, ông trời thấy cháu tích được âm đức rất lớn của cháu, mà tăng thêm tuổi thọ cho cháu, còn ban cho cháu năm quý tử, sau này đều more »