thái ất tử vi bính tuất 71 tuổi dương nữ

Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu cho tuổi Bính Tuất 71 Tuổi – Dương Nữ

Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu cho tuổi Bính Tuất 71 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 02-2-1946 đến 21-1-1947) Vật Phẩm May Mắn: Rùa Đồng Tướng tinh: Con Trâu Con dòng: Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Ốc thượng Thổ (Đất tò vò) SAO: Thái Bạch: Hao Tài Đau Ốm. HẠN: Thiên La: Tinh Thần Bất An. VẬN NIÊN:Hầu Thực Quả.( Khỉ ăn trái cây ) Tốt