thái ất tử vi nhâm dần 55 tuổi dương nữ

Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu cho tuổi Nhâm Dần 55 Tuổi – Dương Nữ

Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu cho tuổi Nhâm Dần 55 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 05-2-1962 đến 24-1-1963) Vật Phẩm May Mắn: Rồng Đứng Đá Cẩm Thạch Tướng tinh: Con Ngựa. Con dòng: Bạch Đế phú quý Mạng: Kim bạch Kim (Vàng trắng) Sao: Kế đô: Ốm đau, tai tiếng Hạn: Thiên tinh: Đôi co, tranh tụng Vận Niên: Cẩu cuồng Phong (Chó dại), xấu