tử vi tài chánh Ất mão 2016 nữ mạng

Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu cho tuổi Ất Mão 42 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất tử vi 2016 tốt xấu cho tuổi Ất Mão 42 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 11-2-1975 đến 31-1-1976) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tay Mắt Mèo Hạt Xéo TƯỚNG TINH: Con Dơi, Con dòng: Hắc Đế, phú quý MẠNG: Đại khê Thủy (Nước khe lớn) SAO: La Hầu.