ý nghĩa nét tuớng

Những đặc điểm tốt của tướng mặt đem lại nhiều điều tốt lành

Những đặc điểm tốt của tướng mặt đem lại điều tốt lành Ấn đường đầy đặn: Vị trí giữa hai lông mày gọi là ấn đường. Ấn đường đầy đặn sẽ được quý nhân phù trợ nên nguyện vọng dễ đạt được, khả năng thích nghi với hoàn cảnh và sự vật mới rất tốt. Mũi, gò má, ấn đường đầy đặn, nhân trung rộng mở, lông more »